Zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze – cz.1

Choroba zwyrodnieniowo wytwórcza stawów rozwija się stopniowo i powoli zwykle u osób powyżej 40 roku życia jako nieswoisty odczyn na różne bodźce i czynniki uszkadzające. Zmiany kostno-stawowe są wyrazem procesów wstecznych i zanikowych chrząstek stawowych i warstwy podchrzęstnej, przy równoczesnym procesie reparacyjno-wytwórczym ze strony nasad kostnych. Niezależnie od wielkości stawu, postaci, przyczyn ich powstawania rozwój zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych w stawie przebiega podobnie. Zmiany patomorfologiczne dotyczą wszystkich jego elementów. W chrząstce stawowej i nasadach kostnych zachodzą zmiany strukturalne i kształtu. Działanie enzymów kolagenolitycznych prowadzi do stopniowego rozkładu substancji chrzęstnej i zamianę jej w mniej wartościową reparacyjną tkankę włóknistą. Powoduje to ścieńczenie, pękanie, powstawanie ubytków i utratę elastyczności chrząstki stawowej.

W nasadach kostnych w obszarach zwiększonego nacisku dochodzi do pogrubienia i zwiększenia ilości beleczek kostnych w warstwie podchrzęstnej a pod tą warstwą sklerotyzacji powstają jamki martwicze wypełnione śluzowatą masą tzw. geody zwyrodnieniowe. Na krawędziach powierzchni stawowych nasad kostnych powstają wyrośla kostne (osteo-fity) w wyniku odczynów wytwórczych, równocześnie dochodzi do przerostu błony maziowej, zwapnienia jej kosmków i powstawania ciał wolnych w stawie. Powyższe zmiany manifestują się w obrazie radiologicznym zwężeniem szczeliny stawowej, nierównością obrysów nasad, sklerotyzacją i torbielami w warstwie podchrzęstnej kości oraz wyroślami kostnymi.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *