Złamanie – cz.1

Złamanie – fractura, jest to przerwanie ciągłości zdrowej tkanki kostnej w wyniku bezpośredniego lub pośredniego zadziałania na nią urazu o sile przekraczającej jej wytrzymałość mechaniczną. Mechanizm bezpośredni powoduje zazwyczaj duże obrażenia tkanek miękkich i powstanie w obrębie kości długiej złamania poprzecznego z odłamem pośrednim, o kształcie trójkąta, który leży na wysokości zadziałania urazu. Złamania z mechanizmu pośredniego charakteryzują się zazwyczaj mniejszym uszkodzeniem tkanek miękkich i skośno-spiralnym przebiegiem szczeliny przełomu kości.

Pod wpływem urazu powstawać mogą złamania niezupełne (fracturae incompletae), czyli nie obejmujące swym zasięgiem całego przekroju poprzecznego kości. Sąto: nadłamanie kości (infractio), kiedy szczelina przebiegając poprzecznie lub skośnie nie sięga przeciwnej warstwy korowej, linijne pęknięcie przebiegające w jednej warstwie kości płaskiej lub osi długiej kości zwane szczeliną (fissura) oraz wgniecenie (impressio) obejmujące jedną z warstw korowych kości. Niekiedy odłamy złamanej kości mogą ulec wbiciu jeden w drugi tworząc złamanie wkliniowane (fractura impacta). W obszarach anatomicznych kości, gdzie występuje przewaga ilości istoty gąbczastej kości nad istotą korową (nasady kości długich, trzony kręgów) uraz powoduje zazwyczaj zgniecenie kości gąbczastej tworząc złamanie zgnieceniowe (fractura compressiva).

Badanie kierunku przebiegu szczeliny złamania pozwala wyróżnić: złamanie dwuodłamowe (fractura duplicata) i wielokrotne (fractura multiplex); wśród dwuodłamowych – poprzeczne (fractura transversa), skośne (fractura obliqua), spiralne (fractura spiralisj; między wielokrotnymi -złamania z wytworzeniem więcej niż dwóch odłamów (z rozkawałkowaniem kości) (fracturae comminutivae), których szczególną grupę stanowią złamania postrzałowe (fracturae sclopetariae) oraz złamania wielomiejscowe (fracturae multifocales).

Szczeliny złamań wieloodłamowych, zwłaszcza w okolicach nasad stawowych kości długich mogą przypominać kształtem litery „T” „Y” i „V”; jeżeli przebiegają przy tym przez powierzchnie stawowe tworzą złamania śród- lub przezstawowe (fracturae intraarticulares).

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *