Złamania w wieku dziecięcym – cz.2

Kierując się potrzebą przewidzenia możliwych następstw urazów działających na chrząstkę nasadową wydzielono (Salter, Harris) pięć typów jej uszkodzeń: I – całkowite oddzielenie nasady od przynasady na poziomie chrząstki, bez jakichkolwiek uszkodzeń części kostnych, II – oddzielenie nasady od przynasady z odłamaniem klina kostnego z części przy-nasadowej, III – pionowe złamanie nasady ze złuszczeniem jej odłamanej części, IV – pionowe złamanie nasady przechodzące przez chrząstkę na przynasadę, V – zmiażdżenie chrząstki nasadowej, bez jej przemieszczenia, przez siłę działającą od strony nasady prostopadle do jej powierzchni.

Typy „I”, „II” i ’III” zwykle nie powodują zaburzeń wzrostu kości pod warunkiem zachowania właściwego krążenia nasadowego; w typie „III” anatomiczne nastawienie przemieszczenia ma podstawowe znaczenie, nie tyle dla czynności chrząstki nasadowej, co dla odtworzenia kształtu powierzchni stawowych. Typ „IV” niesie z sobą niebezpieczeństwo przedwczesnego „zamknięcia” chrząstki nasadowej i powstania zaburzeń zarówno kształtu powierzchni stawowych, jak i wzrostu kości na długość. W typie „V” rokowanie co do podjęcia przez chrząstkę czynności jest zdecydowanie złe, a możliwość powstania zaburzeń wzrostowych kończyny wysoce prawdopodobna.

W wyniku złamań trzonów kości długich u dzieci spostrzega się zawsze wzmożony wzrost kończyny z tym większym wydłużeniem, im większe pozostało przemieszczenie odłamów i im bliżej nasady przebiegała szczelina złamania. Natomiast złamania nasad wymagają zawsze anatomicznego nastawienia, nierzadko nawet na drodze operacyjnej, gdyż w następstwie bezpośredniego zniszczenia chrząstki nasadowej lub zadziałania na nią znacznej siły urazu wzrost kończyny może ulec zahamowaniu.

Wielekroć bardziej nasilony niż u dorosłych sposób przebudowy blizny kostnej pozwala przyjąć istnienie pewnych dopuszczalnych przemieszczeń kątowych odłamów w przebiegu leczenia złamań u dzieci i odstąpić od uzyskania anatomicznego nastawienia za cenę wielokrotnie ponawianych rękoczynów lub operacji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *