Złamania w obrębie goleni

Złamania bliższej nasady kości piszczelowej są złamaniami stawowymi i w uproszczeniu można podać ich podział oparty na klasyfikacji Hohla:

1. Linijne złamanie jednego kłykcia bez przemieszczenia,

2. Wgniecenie powierzchni kłykci piszczeli,

3. Złamanie kłykcia z jego obniżeniem,

4. Rozszczepieńne złamanie jednego kłykcia,

5. Złamanie zmiażdżeniowe typu „T”, „Y”, ’V”.

Podział ten jest bardzo przydatny, gdyż stanowi podstawę do wyboru metody leczenia.

Leczenie. Odmianą leczenia zachowawczego jest leczenie czynnościowe, polegające na odciążeniu uszkodzonych powierzchni stawowych sposobem nadkostkowego wyciągu szkieletowego z podjęciem wczesnych ruchów biernych, a następnie czynnych uszkodzonego stawu w myśl zasady, Ze ruch jest najważniejszym czynnikiem w leczeniu złamań lej kończyny.

Leczenie operacyjne. W złamaniach z dużym wgnieceniem kłykci ze zmiażdżeniem tkanki chrzęstnej postępowaniem z wyboru jest leczenie operacyjne. Leczenie to polega na dokładnym nastawieniu odłamów za pomocą odpowiednich śrub, płytek, gwoździ, prętów itp., tak aby po 4-6 tygodniowym unieruchomieniu kończyn w opatrunku gipsowym można było przystąpić do czynnego jej usprawniania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *