Złamania bliższego odcinka kości udowej – cz.1

Złamania bliższego odcinka kości udowej obejmują dwie zasadnicze grupy urazów: *- złamania szyjki kości udowej oraz **- złamania krętarzowe. Prawie wszystkie powstają w następstwie uderzenia w okolicę krętarza większego w czasie upadku. O typie złamania i wielkości przemieszczenia odłamów decyduje siła uderzenia i bezpośrednie oddziaływanie mięśni krętarzowo-miednicznych.

Złamania szyjki kości udowej są najczęstszymi złamaniami bliższego jej odcinka głównie u pacjentek w 7 dekadzie życia. Bezpośrednio po upadku lub w krótko po nim pojawia się ból ograniczający albo uniemożliwiający ruch w stawie biodrowym i kończyna przyjmuje charakterystyczne przymusowe ułożenie w przywiedzeniu, obrocie na zewnątrz i lekkim zgięciu; zazwyczaj jest też skrócona w wymiarze względnym. Okolica więzadła pachwinowego jest żywo bolesna podczas badania dotykiem, tam też pojawia się ból z przeniesienia podczas uderzania w piętę. Przebieg szczeliny złamania widocznej na zdjęciu rentgenowskim pozwala na wyróżnienie złamania podgłowowego (fractura subcapitata), przez-szyjkowego (fractura transcervicalis) oraz złamania podstawy szyjki (fractura basis cervicalis) i w powiązaniu z wiekiem i stanem ogólnym chorego jest zasadniczym wyznacznikiem sposobu leczenia. Uogólniając, zawsze należy dążyć do wyboru takiego sposobu postępowania leczniczego, by nie wiązał się on z koniecznością długotrwałego unieruchomienia pacjenta, i tak złamania podgłowowe są wskazaniami do częściowej (rzadko do całkowitej) alloplastyki stawu biodrowego, a złamania podstawy szyjki rokują dobry zrost po ich zespoleniu. Pacjentów których nie można leczyć operacyjnie należy leczyć czynnościowo na wyciągu bezpośrednim; pacjentów na granicy wydolności krążeniowo-oddechowej należy usprawniać i pionizować bezpośrednio po urazie godząc się nawet z powstaniem stawu rzekomego szyjki kości udowej w zamian za zachowanie życia i aktywności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *