Zaopatrzenie ortopedyczne

Pod pojęciem zaopatrzenia ortopedycznego rozumiemy przedmioty ortopedyczne mające na celu zastępowanie braków, uzupełnianie ubytków, korygowanie zniekształceń i umożliwiające poruszanie się chorych z dysfunkcjami narządu ruchu. W zależności od pełnionej funkcji mają prostą lub złożoną budowę. Wśród nich rozróżnia się się trzy podstawowe grupy: protezy, ortezy i sprzęt pomocniczy.

Protezy zastępują utracone kończyny. Dzielą się na tymczasowe i definitywne, roboczo-czynnościowe i kosmetyczne. Budowa ich związana jest z poziomem odjęcia i przeznaczeniem. Proteza winna kompensować utraconą funkcję kończyny i maskować kalectwo. Protezy kończyn dolnych stwarzają możliwości podparcia i lokomocji, a kończyn górnych wykonywanie prostych czynności. Na ogół zbudowane są z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań sterujących jak ręka elektromechaniczna czy bioelektryczna.

Ortezy – aparaty ortopedyczne i inne przedmioty jak obuwie, wkładki ortopedyczne. Dopasowane do powierzchni kończyn i tułowia wspomagają lub zastępują ich funkcje statyczne, ruchowe oraz zabezpieczają przed powstawaniem zniekształceń.

Wkładki ortopedyczne spełniają różne zadania lecznicze. Jedne korygują wadliwe ustawienie stóp, inne odciążają miejsca bolesne lub służą do uzupełnienia w bucie brakującej części stopy.

Obuwie ortopedyczne stosuje się w znacznych i utrwalonych zniekształceniach stóp. Pozwala także wyrównać skrócenie kończyny, zastąpić aparat ortopedyczny np, zastosowanie wysokiej cholewki ze sztywnikiem tylnym utrzymuje w poprawnym ustawieniu stopę opadającą.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *