Zakres działań ortopedii

Pojęcie ortopedii, na przestrzeni lat, uległo zasadniczej zmianie. Zasięg jej nie ogranicza się wyłącznie do dzieci, ale rozciąga się na całość zagadnień patologii układu narządów ruchu, bez względu na wiek i etiologię choroby. Współczesna ortopedia to nauka i dział medycyny klinicznej zajmująca się poznawaniem, zapobieganiem i leczeniem nieprawidłowości narządów ruchu wraz z rehabilitacją oraz zaopatrywaniem w przedmioty ortopedyczne.

Narząd ruchu obejmuje układ kostno-stawowy z więzadłami i torebkami stawowymi – tzw. bierny narząd ruchu oraz mięśnie, które kurcząc się powodują ruch – czynny element ruchu. Złożone procesy ruchowe zachodzą dzięki integracyjnej czynności ośrodkowego układu nerwowego.

Nieprawidłowością narządów ruchu jest każde odchylenie od normy w postaci zniekształceń i zaburzeń zarówno wrodzonych jak i nabytych, bez względu na to czy są one świeże lub zastarzałe, ostre lub przewlekłe. Ostre to przede wszystkim złamania i zwichnięcia urazowe oraz zapalenia kości i stawów.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *