Zabiegi operacyjne stawów

Otwarcie stawu – arthrotomia, służy do usuwania wolnych ciał, rewizji stawu, pobrania wycinka błony maziowej lub chrząstki do badania histologicznego, biologicznego lub bakteriologicznego.

Wycięcie błony maziowej – synovectomia, polega na wydęciu chorobowo zmienionej błony maziowej najczęściej w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawu.

Endoprotezoplastyka – alloplastica, polega na zastąpieniu zmienionego przez proces chorobowy stawu stawem sztucznym. Zależnie od potrzeb stosuje się endoprotezy całkowite lub częściowe. W częściowej alloplastyce stawu wymienia się jedynie jedną z powierzchni stawowych, np. po złamaniach szyjki kości udowej u ludzi w wieku podeszłym wszczepia się częściową endoprotezę Austin-Moor’a zastępującą jedynie bliższy koniec kości udowej, zachowując oryginalną panewkę stawu biodrowego.

Całkowita alloplastyka stawu polega natomiast na zastąpieniu całego chorego stawu jego endoprotezą.

Uwzględniając sposób mocowania elementów protezy do kości wyróżnia się protezy cementowe, wklejane w łożysko kostne za pomocą kleju kostnego (tzw. cementu) oraz bezcementowe, gdzie do mocowania protezy stosuje się autogenne przeszczepy kostne.

Całkowite cementowe endoprotezy stawowe wszczepia się u osób w wieku starszym, a bezcementowe u ludzi młodych. Najczęściej wykonuje się endoprotezoplastykę stawu biodrowego oraz kolanowego.

Usztywnienie stawu – arthrodesis, jest zabiegiem operacyjnym wykonywanym głównie u osób dorosłych w celu zniesienia bólów i poprawienia statyki. Stanowi alternatywę ailoplastyki stawu. Wyróżnia się Artrodezy wewnątrz- i zewnątrzstawowe. Artrodeza kompresyjna jest odmianą artrodezy wewnątrzstawowej, gdzie po resekcji powierzchni stawowych zastosowanie mocnego zespolenia i docisku umożliwia uzyskanie zrostu kostnego w krótkim czasie, bez potrzeby stosowania unieruchomienia zewnętrznego.

Zaryglowanie stawu – arthrorhisis, polega na zablokowaniu ruchu w jednym kierunku w stawie poprzez zastosowanie rygla kostnego w okolicy stawu.

Wyłuszczenie w stawie – exarticulatio, wykonuje się najczęściej w leczeniu nowotworów złośliwych stawu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *