Zabiegi operacyjne na ścięgnach

Przecięcie ścięgna – tenotomia, wykonuje się pod kontrolą wzroku lub w niektórych przypadkach podskórnie. Jako samodzielna operacja znajduje zastosowanie w kręczu szyi pochodzenia mięśniowego.

Skrócenie ścięgna – abbreviatio tendinis – dokonuje się przez założenie szwu marszczącego lub wycięcie odpowiedniej długości części ścięgna i zeszycie jego kikutów.

Wydłużenie ścięgna – elongatio tendinis, uzyskuje się przez przecięcie ścięgna w kształcie litery „Z” lub „V”, rozciągnięcie jego kikutów i zeszycie.

Szew ścięgna – sutura tendinis, wykonuje się po przecięciu ścięgna w zabiegach ortopedycznych oraz po urazowych uszkodzeniach. Zawsze należy pokonać trudności wynikające z zakażenia rany, ubytków ścięgna oraz tkanek pokrywających. Ważną rzeczą jest dokładna hemostaza i użycie do szycia materiałów niedrażniących tkanek. Stosuje się szwy usuwalne z nici jednowłókienkowej, nieusuwalne, a ostatnio szwy wchłanialne (dexon, maxon, PDS, vicryl). Sposób zespolenia końców ścięgien powinien zapewnić wystarczająco mocne połączenie kikutów ścięgna oraz wyzwalać jak najmniejsze odczyny tkankowe. Spośród wielu stosowanych szwów warunek ten spełniają między innymi szwy ścięgna sposobem Bunnell’a lub Kleinert’a.

Uwolnienie ścięgna – tenolysis, sprowadza się do usunięcia zrostów z otoczeniem powstałych na ogół po zeszyciu i rekonstrukcji ścięgien.

Przeniesienie ścięgna – translocatio tendinis, polega na przemieszczeniu odciętego przyczepu ścięgna w miejsce bardziej korzystne dla funkcji i umocowaniu go w kanale kostnym, podokostnowo lub przyszyciu do innego ścięgna.

Plastyka ścięgna – plastica tendinis, jest zabiegiem przywracającym czynność uszkodzonego mięśnia przez odtworzenie uszkodzonego ścięgna za pomocą ścięgna własnego, pobranego z innego miejsca, konserwowanego lub sztucznego.

Tenodeza – tenodesis, jest zabiegiem polegającym na ograniczeniu jednego z ruchów w stawie przy użyciu własnego lub sztucznego ścięgna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *