Wady ręki i stopy

Rozszczep ręki lub stopy – manuschisis lub pedischisis, rozwija się w wyniku braku jednego ze środkowych palców wraz z kością śródręcza w obrębie ręki lub kością śródstopia w stopie, a wyglądem przypomina kleszcze homara. Leczenie operacyjne.

Palce nadliczbowe – polydactylia, dotyczy zwiększonej liczby palców do sześciu lub siedmiu, a niekiedy nawet i do ośmiu. Dodatkowy palec ma na ogół normalny wygląd i kształt, może być także szczątkowy.

Zwiększona liczba paliczków – polyphalangia, odnosi się najczęściej do kciuka, który jest trój paliczkowy.

Palcozrost – syndaclylia, dotyczyć może dwóch lub więcej sąsiadujących ze sobą palców. Powstaje w wynku zahamowania lub zaburzenia rozdzielenia poszczególnych palców. W postaciach lżejszych palce oddzielone są od siebie płetwą skórną – palcozrost luźny. W postaciach cięższych palce złączone są ze sobą poprzez tkanki głębiej leżące lub kostnie – palcozrost ścisły.

Leczenie wady jest operacyjne i ma na celu głównie poprawienie czynności ręki. Zabieg, ze względów technicznych, wykonuje się po ukończeniu przez dziecko 1 roku życia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *