Uszkodzenia kręgosłupa szyjnego – cz.1

Obrażenia w obrębie kręgosłupa szyjnego, wykazującego w porównaniu z częścią piersiowo-lędżwiową, bardziej zróżnicowaną budowę anatomiczną i większy zakres ruchów, są również odmienne. Złamania i zwichnięcia I i II kręgu szyjnego, ze względu na sąsiedztwo rdzenia przedłużonego, są niebezpieczne dla życia, a uszkodzenia pozostałych kręgów szyjnych grożą kalectwem w postaci niedowładów lub porażeń wszystkich kończyn /tetraplegia/.

Uszkodzenia okolicy podpotylicznej występują przeważnie na skutek działania mechanizmów pośrednich np.zgięciowo-skrętnych lub przeprostnych, przenoszonych wzdłuż długiej osi kręgosłupa, w przypadkach urazów bezpośrednich głowy, np. upadków na głowę, uderzeń ciężarów w głowę. Znacznie rzadsze są obrażenia okolicy podpotylicznej z urazu bezpośredniego. Przykładem urazu bezpośredniego może być uderzenie w kark, w wyniku którego dochodzi do złamania wystającego wyrostka ościstego II kręgu,* szyjnego, tzw. obrotnika /epistropheus/.

Gwałtowne zgięcia i przeprosty szyi mogą spowodować zwichnięcia kręgu szczytowego /atlas/oraz złamania zęba obrotnika. Uszkodzenia kręgu szczytowego polegają najczęściej na złamaniu i przemieszczeniu łuków i części bocznych.

Przy zadziałaniu urazu do przodu lub przy gwałtownym zgięciu głowy może nastąpić przerwanie więzadła poprzecznego zęba obrotnika. Jest to groźne uszkodzenie, ponieważ dochodzi wówczas do zwichnięcia w stawie obrotowo-szczytowym oraz do uszkodzenia rdzenia zębem obrotnika. Przy tym samym mechanizmie urazu może dojść do odłamania zęba obrotnika i wówczas zwichnięcie stawów obrotowo-szczytowych nie jest – dla ciągłości rdzenia – tak niebezpieczne. Przy zadziałaniu mechanizmu wyprostnego dochodzi najczęściej do złamania łuków kręgu szczytowego i obrotnika, ale również w tym przypadku może dojść do odłamania zęba obrotnika.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *