Urazy kręgosłupa

Urazy kręgosłupa należą do najcięższych obrażeń narządu ruchu. W ich wyniku dochodzi często do nieodwracalnego kalectwa w postaci ograniczonej sprawności kręgosłupa, niedowładów i porażeń kończyn bądź też zaburzeń neurowegetatywnych układu moczowopłciowego. Sprzyja temu złożona budowa i czynność kręgosłupa, który umiejscowiony centralnie, zespala organizm w jedną całość, spełnia zadanie podpórcze dla głowy i górnej części ciała, ochrania rdzeń kręgowy i nerwy rdzeniowe, zachowując równocześnie znaczną sprężystość i ruchomość.

Kręgosłup /columna vertebralis/ składa się z 24 „wolnych” oraz 9 zespolonych kręgów. 7 kręgów tworzy odcinek szyjny, 12 piersiowy, a 5 odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Z kręgów zespolonych – 5 tworzy kość krzyżową, a 4 kość ogonową kręgosłupa.

W obrębie kręgów rozróżnia się przedni-trzon oraz tylny-pierścień kanału kręgowego, utworzony z łuków, wyrostków stawowych, poprzecznych i wyrostka kolczystego. Zasadniczą częścią kręgosłupa jest trzon, utworzony z gąbczastej tkanki kostnej, ograniczonej od góry i dołu blaszkami kości zbitej. Pomiędzy trzonami kręgów wolnych znajdują się sprężyste krążki międzykręgowe /disici intervertebrales/, zbudowane z pierścienia włóknistego /annulus fibrosus/ i jądra galaretowatego/ nucleus pulposus/. Wszystkie części kręgosłupa są zespolone silnym i sprężystym aparatem więzadłowym, którego najważniejszymi częściami są: więzadło podłużne przednie i tylne, łączące trzony kręgosłupa, więzadła międzyłukowe, zwane też więzadłami żółtymi, więzadła okołostawowe, międzypoprzeczne, międzykolcowe i nadkolcowe.

Cały aparat włóknisto-wiązadłowy decyduje o dużej sprężystości i giętkości kręgosłupa , tj. przodowygięcie /lordosis/ – w odcinku szyjnym i lędźwiowym oraz tyłowygięcie /kyphosis/ – w części Mm piersiowej i krzyżowo- guzicznej.

Pod względem dynamicznym budowę kręgosłupa wzmacniają mięśnie karku, grzbietu, lędźwi i współpracujące z nimi mięśnie klatki piersiowej i brzucha.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *