Układ kostny

Układ kostny pełni rolę magazynu, w którym ustrój gromadzi lub pobiera sole mineralne. W kości odbywają się nieprzerwane procesy metaboliczne wytwarzania przez osteoblasty i niszczenia przez osteoklasty tkanki kostnej. Masa kostna zmienia się w ciągu całego życia. Wyróżnia się trzy okresy rozwoju szkieletu kostnego : wzrostu, konsolidacji i inwolucji. Okres wzrostu trwa do 25 roku życia i charakteryzuje się stałym przyrostem masy kostnej. Procesy tworzenia odbywają się w następstwie działania osteoblastów, które przeważają nad procesami resorpcji tkanki kostnej. Okres równowagi Przypada między 25 a 35 rokiem życia. W tym wieku zjawiska metaboliczne wytwarzania i niszczenia tkanki kostnej równoważą się. Okres inwolucji rozpoczyna się powyżej 35 roku życia; odznacza się stopniowym fizjologicznym zmniejszeniem masy kostnej organizmu człowieka. Beleczki kostne stają się coraz cieńsze. Patologiczne zmniejszenie się masy kości w stosunku do normy przyjętej dla wieku, rasy i płci określa się jako osteoporozę (zrzeszotnienie kości).

O prawidłowości i natężeniu zjawiska metabolicznej przebudowy układu kostnego można wnioskować na podstawie zawartości w krwiobiegu składników mineralnych. W normalnych warunkach około połowa zawartości wapnia we krwi jest związana z białkami osocza, 5 % znajduje się w stanie rozpuszczenia, a 45 % to wolne jony wapnia.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *