Skolioza (boczne skrzywienie kręgosłupa) – cz.1

Boczne skrzywienie kręgosłupa (scoliosis) jest złożonym, wielopłaszczyznowym zniekształceniem kręgosłupa, pociągającym za sobą deformacje sąsiednich odcinków narządów ruchu i zaburzenia czynności narządów wewnętrznych. Oprócz odchylenia osi kręgosłupa do boku w płaszczyźnie czołowej zawsze występują zmiany kształtu i wielkości krzywizn strzałkowych oraz obrócenie (rotatio) i skręcenie (torsio) kręgów w płaszczyźnie poprzecznej.

Rotacja to obrót kręgu wzdłuż długiej osi ciała i jest największa na szczycie skrzywienia, natomiast torsja polega na asymetrycznym ustawieniu zniekształconego kręgu (łuku, trzonu i wyrostków kręgowych) w wyniku pociągania przez mięśnie i pod wpływem obciążeń statycznych. Dlatego też rzeczywiste boczne skrzywienie kręgosłupa nosi nazwę skoliozy strukturalnej (scoliosis structuralis).

Boczne, strukturalne skrzywienia kręgosłupa dotyczą około 2 – 5% populacji. Ponieważ jedynie w ok. 15% przypadków udaje się ustalić przyczynę ich powstawania blisko 85% skolioz strukturalnych określa się nazwą idiopatycznych (scoliosis idiopathica).

W dalszym podziale wśród skolioz o znanej etiopatogenezie wyróżnia się nadto skoliozy wrodzone oraz rozwojowe.

 

 

Niezależnie od etiopatologii boczne skrzywienia kręgosłupa dzieli się na stopnie ze względu na wielkość zniekształcenia. Gruca dzieli boczne skrzywienia kręgosłupa na trzy zasadnicze stopnie:

I stopień – skrzywienie niewielkie, częściowo ulegające zmniejszeniu przez wzmożenie napięcia mięśni grzbietu i tułowia i przyjęcie postawy bacznej. Wyraźnie większą poprawę można uzyskać poprzez bierną korekcję skrzywienia (np. pociąganie za głowę w osi kręgosłupa ku górze, ucisk na szczyt skrzywienia). Na zdjęciach radiologicznych wykonanych przy biernej korekcji kąt skrzywienia nie przekracza 30°;

II stopień – badany przez czynne napięcie mięśni nie może zmniejszyć wielkości skrzywienia, a bierna korekcja powoduje jedynie nieznaczną poprawę osi kręgosłupa. Na zdjęciach radiologicznych wyraźnie widoczne jest już sklinowacenie kręgów, a kąt skrzywienia przy zastosowaniu biernej korekcji mieści się w granicach 30 – 60°;

III stopień – skrzywienie utrwalone nie zmniejsza się przy próbach biernej korekcji. Na zdjęciach radiologicznych widoczne jest znacznego stopnia sklinowacenie, obrócenie i skręcenie kręgów, kąt skrzywienia mimo próby biernej korekcji przekracza 60°.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *