Reumatoidalne zapalenie stawów – cz.2

Rozróżniamy 4 okresy choroby reumatodialnego zapalenia stawów wg Steinbrocker’a. Podział ten uwzględnia objawy kliniczne, funkcję i obraz radiologiczny:

– w pierwszym okresie pojawia się obrzęk stawów i dolegliwości bólowe, a w obrazie radiologicznym zgrubienie części miękkich okołostawowych i osteoporoza;

– w drugim okresie stwierdza się zmiany zapalne stawów z ograniczeniem ruchów, zaniki mięśniowe, zapalenie ścięgien. W obrazie rentgenowskim występuje zwężenie szczelin stawowych, cechy niszczenia kości tworzących staw w postaci nadżerek i geod zapalnych;

-w trzecim okresie dochodzi do zniekształceń i nadwichnięć w stawach, znacznego stopnia zaników mięśni. Pojawiają się guzki reumatoidalne i zapalenie pochewek ścięgnistych. W obrazie radiologicznym widoczne są nadżerki na brzegach powierzchni stawowych oraz dalsze zwężenie szczelin stawowych;

– okres czwarty cechuje się powstaniem zrostów włóknistych lub kostnych z utrwaleniem deformacji.

W badaniach dodatkowych stwierdza się podwyższony OB, obecność w surowicy białka C reaktywnego, zwiększony poziom seromukoidu, dodatnie odczyny Waaler’a-Rose’go i lateksowy, zwiększenie poziomu gamma globulin oraz niedokrwistość.

W leczeniu należy równocześnie z podawaniem środków farmakologicznych dążyć do przywrócenia czynności chorej kończynie. Wczesne synowektomie, zabiegi na ścięgnach mogą zapobiec powstaniu nieodwracalnych zmian. Operacje korekcyjne, alloplastyki oraz rehabilitacja i fizykoterapia mają na celu poprawienie komfortu życia i umożliwienie choremu samoobsługi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *