Redresja

Redresja jest zabiegiem wykonywanym przy użyciu siły ręcznej lub aparatów opartych na prostych mechanizmach dźwigniowych, który znosi wadliwe ustawienie w stawie spowodowane przykurczem mięśniowym i więzadłowo-torebkowym. Wyróżnia się redresje jednoczasowe oraz stopniowe (wieloetapowe). Redresje stopniowe dokonuje się etapowo na drodze powtarzanych w określonych odstępach czasu zabiegów aż do czasu uzyskania pełnej korekcji wadliwego ustawienia lub w sposób ciągły przy pomocy wyciągów. W zależności od sposobu przyłożenia siły działania ciągu rozróżniamy wyciągi bezpośrednie i pośrednie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *