Powikłania złamań – cz.2

Na przykład – zespół niedokrwienny obu przedziałów powięziowych zginaczy przedramienia (głębokiego: zginacz głęboki palców i długi zginacz kciuka, oraz powierzchownego: zginacz powierzchowny palców, mięsień nawrotny czworoboczny i zginacz łokciowy nadgarstka), powstający w przebiegu ostrego niedokrwienia tętniczego (ucisk na tętnicę ramienną w wyprostnych złamaniach nadkłykciowych kości ramiennej lub zwichnięciach łokcia), jest ciężkim pourazowym powikłaniem, typowym zwłaszcza dla dzieci. Zespół ten występuje w 4 do 6 godzin od urazu i charakteryzuje się silnym, samoistnym bólem, obrzękiem, zasinieniem i ograniczeniem ruchomości palców oraz brakiem tętna na tętnicy promieniowej; próba prostowania zgiętych palców ręki wywołuje silną bolesność.

W razie nieumiejętnego leczenia ostrego zespołu ciasnoty przedziałów powięziowych dochodzi do powstania marwicy niedokrwionych mięśni, a potem rozrostu tkanki łącznej w obszarze zawału. W ciągu 6 do 12 miesięcy od urazu włókniste masy kurczą się przywierając do otaczających tkanek, pogarszając kurczliwość mięśni i ograniczając zakresy ruchów w stawach. Prowadzi to do trwałego zniekształcenia kończyny górnej zwanego zespołem Volkmann’a (contractura ischaemica Volkmann). Zespół ten cechuje przykurcz zgięciowy w stawie łokciowym, ustawienie ręki w zgięciu i nawróceniu, zgięcie i przywiedzenie kciuka oraz ustawienie palców II-V w przeproście w stawach śródręczno-palcowych i zgięciu w stawach międzypaliczkowych. Skóra ręki jest cienka i zimna, tętno na tętnicy promieniowej słabo wyczuwalne, przedramię wychudzone a niekiedy deskowato twarde po stronie dłoniowej; kości przedramienia i ręki są odwapnione.

Powikłania wtórne późne występują w czasie odległym od chwili zadziałania urazu a należą do nich: zrost kości w wadliwym ustawieniu odłamów, zrost opóźniony, staw rzekomy, zespół Sudeck’a, późne porażenia nerwów o typie neuropraxis lub axonotmesis, kostnienie okołostawowe (myositis ossificans paraarticularis), martwica niedokrwienna kości (osteonecrosis), odleżyny (decubitus), niewydolność krążeniowo-oddechowa, niewydolność nerek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *