Pourazowe zapalenie kości

Pourazowe zapalenie kości jest wtórnym, zewnątrzpochodnym zapalnym procesem tkanki kostnej. Stanowi około 70% wszystkich zapaleń kości. Bakterie chorobotwórcze wnikają do kości w następstwie doznanych obrażeń mechanicznych z uszkodzeniem ciągłości powłok skórnych, złamań otwartych kości oraz po leczeniu operacyjnym złamań zamkniętych i zabiegach ortopedycznych na układzie kostno-stawowym. Rzadziej zapalenie tkanki kostnej rozwija się w następstwie zakażenia krwiaka zlokalizowanego w tkankach miękkich przylegających do kości. Są to zawsze powikłania ciężkie, niweczą wynik leczenia i często powodują inwalidztwo.

Czynnikami sprzyjającymi pourazowemu zapaleniu kości są zaburzenia układu odpornościowego. Doznany uraz, a także złamanie powo-dujązaburzenie odporności zarówno humoralnej jak i komórkowej, największe między 7 a 21 dniem po urazie. O rozwinięciu się zakażenia decydują czynniki bakteryjne, odporność ustroju, a przede wszystkim podłoże tkankowe. Drobnoustroje łatwiej i szybciej przenikają wgłąb tkanek obumarłych lub z upośledzeniem ukrwienia. Poprawa ukrwienia bezpośrednio po urazie wpływa korzystnie na przebieg gojenia się uszkodzeń tkanek miękkich i kości, gdyż zwiększa ich odporność na zakażenie.

Wprowadzenie na szerszą niż dotąd skalę badań określających odporność ustroju pozwoli wcześniej wykryć chorych z niedoborami immunologicznymi.

W urazowych zapaleniach kości zewnątrzpochodnych przeważa zakażona i przerośnięta ziarnina, która wypełnia szczelinę złamania i kanały szpikowe, obejmuje wolne, pośrednie odłamy kostne. W wieloletnich przewlekłych stanach obraz patomorfologiczny upodabnia się do zapaleń krwiopochodnych.

Leczenie polega na wycięciu przetok, usunięciu zakażonej ziarniny i obumarłej tkanki kostnej, wyjałowieniu ogniska i wypełnieniu ubytku przeszczepami kości autogennej gąbczastej. Osiągnięcie stężenia właściwego antybiotyku w ognisku zakażenia zapewnia śródkostny drenaż przepływowy, albo wszczepienie kul gentamycynowych (Septopal) lub lepiej gąbki kolagenowo-gentamycynowej, która nie wymaga usunięcia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *