Pierwsza pomoc i transport w obrażeniach kręgosłupa

W przypadkach uszkodzeń kręgosłupa wielokrotnie los poszkodowanych zależy od udzielonej pierwszej pomocy i transportu chorego. Wadliwe ułożenie chorego po wypadku oraz niewłaściwy transport mogą spowodować, zwłaszcza w przypadkach złamań niestabilnych, nieodwracalne uszkodzenia rdzenia i korzeni nerwowych, a w złamaniach i zwichnięciach odcinka szyjnego kręgosłupa – poważne zaburzenia krążeniowo-oddechowe, aż do śmierci włącznie. W pierwszej kolejności, na miejscu wypadku należy spokojnie i bez pośpiechu zbadać chorego w pozycji leżącej, zwracając uwagę na stan świadomości, krążenie i oddychanie. Następnie trzeba sprawdzić stan narządu ruchu – zniekształcenia , nieprawidłowe ułożenia, punkty bolesności i nieprawidłowej tkliwości, zachowanie czynnych ruchów kończyn.

W miarę możliwości należy unikać przygodnego transportu, a raczej wezwać karetkę Pogotowia Ratunkowego z noszami. Na noszach, lub innym, wystarczająco silnym przedmiocie, jak np. szerokiej desce, chory powinien być tak umieszczony, aby nie nastąpiło zgięcie lub przemieszczenie się kręgosłupa. Przenosić chorego winny co najmniej 3 osoby, zachowując przy tym dużą ostrożność i zwracając uwagę, aby kręgosłup był wyprostowany. W pozycji na wznak, w okolicy lordozy lędźwiowej i szyjnej podkłada się zwinięte wałki odzieży lub innego materiału. Przy uszkodzeniach odcinka szyjnego należy zabezpieczyć również ruchy boczne głowy, transport powinien być bezwstrząsowy i spokojny, na możliwie najlepszych z wyboru jezdniach. Na dalsze odległości preferowany jest transport lotniczy.

Przekładanie chorego, zwłaszcza w przypadkach złamań niestabilnych, jest dla niego niebezpieczne, dlatego też obowiązuje zasada jednych noszy od miejsca wypadku do łóżka chorego. Większość badań dodatkowych należy, w miarę możliwości, wykonać jeszcze w czasie ułożenia chorego na noszach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *