Metody leczenia

Leczenie ortopedyczne polega na zapobieganiu powstawania przykurczów oraz utrwalaniu się zniekształceń, usuwa przyczyny i skutki chorób oraz urazów narządu ruchu. W praktyce stosuje się postępowanie skojarzone obejmujące zabiegi nieoperacyjne i operacyjne oraz leczenie usprawniające. W planie leczenia należy uwzględnić wiek chorego, jego indywidualność, stan fizyczny i możliwości kompensacyjne.

Z wiekiem chorego wiąże się szereg odrębności dotyczących dynamiki procesu chorobowego i zdolności organizmu do reakcji korekcyjnych. Wiek niemowlęcy ze względu na duże możliwości zapewnienia przewagi sił naprawczych nad zniekształcającymi stanowi domenę leczenia nie-operacyjnego. Ze zmniejszeniem tempa wzrostu współistnieje zmniejszenie podatności szkieletu na działanie czynników kształtujących i to zarówno szkodliwych jak i naprawczych, co wymaga w wieku przedszkolnym i szkolnym coraz częściej uzupełniania lub zastąpienia leczenia nieoperacyjnego leczeniem operacyjnym. Wiek dorosłych stwarza najwięcej wskazań do interwencji operacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *