Mechanizm złamań i obrażeń kręgosłupa

Zależnie od rodzaju, siły i sposobu zadziałania urazu na kręgosłup, rozróżnia się obrażenia powstałe z mechanizmu pośredniego, bezpośredniego i kombinacji obu tych mechanizmów.

Obrażenia kręgosłupa powstają przeważnie z mechanizmu pośredniego, kiedy uszkodzenie następuje na skutek zadziałania sił grawitacyjnych, gwałtownych przyspieszeń i zahamowań, wyzwalających siły nadmiernie prostujące i zginające.

Najczęściej zdarzają się złamania i obrażenia kręgosłupa powstałe z mechanizmu zgięciowego. Na skutek nagłego przegięcia kręgosłupa do przodu następuje zgniecenie trzonu kręgu w części przedniej. Ulega on zniekształceniu trapezowemu lub klinowemu. Tego rodzaju złamania, zwane też złamaniami kompresyjnymi lub fleksyjnymi, występują przeważnie w odcinkach – dolnym szyjnym i górnym lędźwiowym kręgosłupa, a więc w miejscu przechodzenia lordozy w kifozę /ruchomego odcinka szyjnego w mało ruchomy piersiowy/ i odwrotnie /części mało ruchomej w ruchomą/. Taki mechanizm powstania złamań działa np. w chwili upadku z wysokości na plecy, pośladki, wyprostowane kończyny dolne lub głowę. Przy tych uszkodzeniach może dojść również do zgniecenia krążka międzykręgowego, rozerwania jego pierścienia włóknistego i wypadnięcia jądra miażdżystego, co objawia się nieraz zaburzeniami neurologicznymi, spowodowanymi uciskiem rdzenia na skutek przewężenia kanału kręgowego.

Jeżeli w czasie działania sił grawitacyjnych kręgosłup znajdzie się w przeproście, powstają złamania typu wyprostnego /ekstenzyjnego/.Przykładem takiego uszkodzenia wyprostnego może być złamanie tylnej części trzonu i uszkodzenie łuków kręgów szyjnych. Zdarza się to np. przy skoku do wody na głowę z odgiętą ku tyłowi szyją i trafieniu na przeszkodę. W złamaniu wyprostnym trzon kręgu spłaszcza się równomiernie, a ewentualne wgniecenia i dodatkowe odłamy występują w tylnodolnych częściach trzonu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *