Mechanizm złamań i obrażeń kręgosłupa

Do uszkodzeń z mechanizmu pośredniego zaliczyć należy również tzw. (w krajach anglosaskich)”whiplash”. Jest to „smagnięcie, czyli nagłe zadziałanie sił bezwładności na głowę i kręgosłup szyjny. Podczas wypadków samochodowych, siła bezwładności, działająca na głowę pasażerów, gwałtownie przegina szyję w kierunku uderzenia. Dochodzi wówczas do uszkodzeń wiązadeł i krążków międzykręgowych. Na ogół złamań i podwichnięć nie stwierdza się.Jedynie drobne fragmenty kostne przyczepów wiązadłowych mogą być widoczne w obrębie wyrostków kolczastych czy przednich krawędzi trzonów na poziomie C5 -Ol.

Uszkodzenia kręgosłupa powstałe z mechanizmu bezpośredniego obejmują jedynie tę część kręgosłupa, na którą bezpośrednio zadziałał czynnik urazowy, jak uderzenie ciężkiego przedmiotu w wystającą część kręgu, silne uderzenie kręgosłupem

o wystające przedmioty lub uszkodzenie postrzałowe. Może wówczas nastąpić uszkodzenie wyrostków ościstych, łuków, całego pierścienia kanału kręgowego, jak również aparatu więzadłowego. Są to zazwyczaj obrażenia ciężkie, połączone często z zaburzeniami neurologicznymi.

Z punktu widzenia morfologicznego i klinicznego rozróżnia się następujące postacie obrażeń kręgosłupa /podział wg Loba/: a – stłuczenie i skręcenie w obrębie kręgosłupa, b – izolowane uszkodzenie krążka międzykręgowego, c- uszkodzenie trzonu kręgu,

d – złamanie trzonu z uszkodzeniem krążka międzykręgowego, e – złamanie trzonu kręgu z uszkodzeniem łuków i wyrostków stawowych,

f – złamanie kręgów z nadwichnięciem i zwichnięciem kręgów, g – izolowane złamanie wyrostków kolczastych i poprzecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *