Leczenie skoliozy (bocznego skrzywienia kręgosłupa)

Ostatecznym celem leczenia rzeczywistego, strukturalnego bocznego skrzywienia kręgosłupa jest trwałe usunięcie, lub choćby zmniejszenie istniejącego zniekształcenia. Niejednokrotnie jednakże trzeba się zadowolić tylko możliwością spowolnienia szybkości jego narastania; czasami także częściowego.

W skoliozach o kącie skrzywienia mniejszym od 30° oprócz przestrzegania ogólnych zasad higieny życia stosuje się odpowiednią gimnastykę leczniczą. Jej celami są: a) zrównoważenie sił układu mięśniowego poprzez usunięcie przykurczów i ograniczeń ruchów w stawach oraz wzmocnienie mięśni, b) zwiększenie wydolności układów oddechowego i krążenia, c) poprawienie postawy oraz d) poprawienie ogólnej kondycji i sprawności fizycznej. Mięśnie grzbietu, brzucha i pośladków, jako bezpośrednio wpływające na postawę ciała powinny być oceniane i usprawniane w pierwszej kolejności. Prowadząc ćwiczenia należy stopniowo przechodzić od ćwiczeń czynnych do oporowych, od ćwiczeń w pozycjach izolowanych (w leżeniu lub siadzie) do ćwiczeń w pozycji stojącej, od ćwiczeń prostych i krótkotrwałych do złożonych i długotrwałych. W razie stwierdzenia ograniczeń ruchów w stawach lub przykurczu mięśni – stosuje się okłady parafinowe, względnie ciepłe kąpiele lub nagrzewania lampą Solux, by bezpośrednio po tych zabiegach wykonywać ćwiczenia redresyjne i bierne.

Gdy wielkość skrzywienia waha się pomiędzy kątem 30° a 50° oprócz intensywnych ćwiczeń należy stosować gorsety ortopedyczne Milwaukee poprzedzone wyciągami i gorsetami gipsowymi Cotrel’a.

W skoliozach, które: a) przekroczyły próg 50° (zwłaszcza gdy wykazują skłonność do dalszego szybkiego narastania), b) powodują zaburzenia czynności narządów wewnętrznych w następstwie zapadania się kręgosłupa, c) wywołują silne bóle korzeniowe oraz d) w skoliozach z niedowładami kończyn, postępowaniem z wyboru jest leczenie operacyjne. Współcześnie polega ono na śródoperacyjnym jednoczesnym zmniejszeniu wielkości kąta skrzywienia poprzez zmniejszenie obrócenia kręgów i rozciągnięcie wklęsłej części luku skrzywienia, oraz usztywnieniu operowanego odcinka kręgosłupa (spondylodesis), wykonywanym u dzieci, które ukończyły co najmniej 14 rok życia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *