Leczenie nowotworu – cz.1

W zależności od rodzaju nowotworu i zmian nowotworowych w tkankach narządu ruchu stosuje się różne sposoby postępowania leczniczego. O ile jednak wobec nowotworów łagodnych i zmian nowotworo-podobnych kości istnieją uznane sposoby leczenia, to taktyka leczenia nowotworów pierwotnie złośliwych musi być indywidualizowana oraz dostosowana do najnowszych osiągnięć naukowych i leczniczych. Najbardziej logiczne wydaje się być leczenie skojarzone, czyli łączące zabiegi operacyjne ortopedyczne ze stosowaniem energii promienistej, chemio-, hormono- i immunoterapii.

Leczenie operacyjne ortopedyczne powinno polegać na doszczętnym wycięciu zmian patologicznych. Uwzględniając charakter guza cel ten osiąga się przez wyłyżeczkowanie, wyfrezowanie, wycięcie guza (tzw. resekcję anatomiczną), odjęcie lub wyłuszczenie kończyny bądź wycięcie większych części ciała (np. hemipelvectomia – wycięcie połowy miednicy kostnej z kończyną dolną). W wybranych przypadkach stosuje się endoprotezy poresekcyjne, dzięki czemu, zachowując wymóg radykalności zabiegu, można uniknąć okaleczania pacjenta. Po zabiegach operacyjnych, w zależności od potrzeby, chorzy zaopatrywani są we właściwe przedmioty i aparaty ortopedyczne (laski, kule, gorsety ortopedyczne, protezy).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *