Blog

Wady ręki i stopy

Rozszczep ręki lub stopy – manuschisis lub pedischisis, rozwija się w wyniku braku jednego ze środkowych palców wraz z kością śródręcza w obrębie ręki lub kością śródstopia w stopie, a wyglądem przypomina kleszcze homara. Leczenie operacyjne.