Blog

Postawa wadliwa – cz.1

Definicja postawy wadliwej (statura vitiosa) tworzona jest jako zaprzeczenie logiczne określenia postawy prawidłowej – wadą postawy jest każda zmiana w ukształtowaniu przestrzennym ciała różniąca je od postawy uznanej za prawidłową dla danej rasy, płci, wieku i typu konstytucjonalnego, będąca następstwem wad wrodzonych lub rozwojowych bądź chorób.

Postawa ciała

Postawa ciała – (statura), to swobodny układ ciała w pozycji stojącej wyprostowanej, będący znamienną jednostkową cechą człowieka. Jest ona uwarunkowana przede wszystkim stanem rozwoju i czynności układu kostno-mięśniowego.