Blog

Urazy kręgosłupa

Urazy kręgosłupa należą do najcięższych obrażeń narządu ruchu. W ich wyniku dochodzi często do nieodwracalnego kalectwa w postaci ograniczonej sprawności kręgosłupa, niedowładów i porażeń kończyn bądź też zaburzeń neurowegetatywnych układu moczowopłciowego.