Blog

Złamanie – cz.4

Dla stworzenia warunków do odzyskania przez szkielet zdolności podpórczej po zakończeniu procesu leczenia, konieczne jest nastawienie odłamów kości w anatomicznym lub zbliżonym do anatomicznego ustawieniu, ich wzajemne unieruchomienie do czasu powstania zrostu kostnego oraz rozpoczęcie w porę usprawniania leczniczego.

Złamanie – cz.3

 

Objawami złamania są: nagły ból, nasilający się przy każdej próbie wykonywania ruchów czynnych i biernych w sąsiednich stawach (często poprzedzony wyraźnie słyszalnym głośnym trzaskiem), zatarcie obrysów i zaburzenie osi kończyny, jej skrócenie, obrzęk, wylewy krwawe podskórne, bolesność dotykowa i wzmożone ucieplenie oraz ruchomość patologiczna w miejscu zadziałania urazu lub w jego sąsiedztwie, zniesienie lub ograniczenie ruchów czynnych w sąsiednich stawach.

Rozerwanie

Rozerwanie – ruptura, laceratio, jest:

1) rodzajem uszkodzenia jednostki mięśniowo-ścięgnistej, będącym wynikiem jednorazowego obciążenia przekraczającego jej wytrzymałość mechaniczną (uszkodzenie ostre), bądź wielokrotnego i długotrwałego jej przeciążania (uszkodzenie przewlekłe);

Zmiażdżenie

Zmiażdżenie – conquassatio, jest następstwem bardzo silnego tępego urazu, który nie tylko rozrywa naczynia krwionośne powodując śródtkankowe wylewy krwawe ale niszczy bezpośrednio strukturę komórkową wszystkich dotkniętych nim tkanek