Blog

Złamania w wieku starczym – cz.1

Złamania w wieku starczym. Zmniejszona sprawność układu nerwowo-mięśniowego, obniżone: zdolność do postrzegania i krytycyzm, wydolność układów krążenia i oddychania w połączeniu ze spadkiem elastyczności i wytrzymałości mechanicznej układu kostno-stawowego -są przyczynami dla których ludzie starzy, częściej ulegają wypadkom

Złamanie – cz.5

Operacyjnie leczy się ponadto z założenia wszystkie złamania otwarte, złamania powikłane uszkodzeniem dużych naczyń i nerwów oraz te typy złamań zamkniętych w których, jak wynika z doświadczenia, nie uda się uzyskać odpowiedniego nastawienia odłamów (dotyczy to zwłaszcza odtworzenia kształtu powierzchni stawowych) lub go utrzymać.