Blog

Ogniska przerzutowe

Ogniska przerzutowe mogą mieć, podobnie jak i pierwotne, charakter kościogubny, kościotwórczy lub mieszany. Występowanie reakcji osteolitycznej lub osteosklerotycznej nie jest zależne wprost od rodzaju samego przerzutu gdyż nowotwory wtórne wszystkich raków narządowych dają obrazy wielopostaciowe z niejednokrotnie widoczną zmianą faz rozwojowych przerzutu.