Blog

Choroba de Quervaina

Zwężające zapalenie pochewki ścięgnistej pierwszego przedziału prostowników palców albo choroba de Quervaina (tendovaginitis stenosans fibrosa m.abductoris longi et m.extensoris brevis pollicis) powoduje pogrubienie i zwłóknienie obu wymienionych ścięgien oraz ich pochewki.

Zespół mięśnia nadgrzebieniowego

Zespół mięśnia nadgrzebieniowego (syndroma musculi supraspinati) określany także jako uszkodzenie pierścienia rotatorów barku, jest w większości przypadków następstwem, stałego styku wspólnego przyczepu ścięgnistego mm.: nadgrzebieniowego, podgrzebieniowego, podłopatkowego i obłego mniejszego z krawędzią wyrostka barkowego i więzadłem kruczo-barkowym, w chwili odwodzenia w stawie ramiennym obróconej do wewnątrz kończyny.