Blog

Uszkodzenie nerwu promieniowego

Uszkodzenie nerwu promieniowego (laesio nervi radialis) – ze względu na znaczną częstość występowania zwichnięć stawu ramiennego, złamań szyjki chirurgicznej i 1/3 części środkowej trzonu kości ramiennej, nerw promieniowym jest tym, spośród trzech wielkich nerwów kończyny górnej, który najczęściej ulega uszkodzeniom.