Gojenie się złamań – cz.1

Gojenie się złamań jest naturalnym, samoistnym ciągiem ustrojowych zjawisk naprawczych. Rozpoczyna się ono bezpośrednio po złamaniu od wynaczynienia krwi i komórek z jamy szpikowej, śródkostnej, własnych naczyń kości (z kanałów Havers’a i kanałów Volkmann’a), okostnej i przylegających mięśni (okres krwiaka). Wynaczyniona krew tworzy skrzep międzyodłamowy i wokółodłamowy, który otacza końce odłamów i doraźnie je ustala, a wytrącony włóknik staje się pierwszym rusztowaniem dla wnikających, w późniejszym okresie wraz z naczyniami, komórek kościotwórczych. Niezorganizowany krwiak istnieje wokół końców złamanej kości około 3 dni, choć już od momentu powstania stopniowo usuwany jest poprzez komórki żerne i zastępowany młodymi, niezróżnicowanymi komórkami tkanki łącznej i pączkującymi naczyniami krwionośnymi (okres tworzenia ziarniny). Zjawisko powstawania ziarniny osiąga szczyt nasilenia po około 10 dniach od złamania.

W czasie gdy przerwanie krążenia w obszarze naczyń własnych kości powoduje obumieranie komórek kostnych w pobliżu szczeliny przełomu, młode, niezróżnicowane jeszcze komórki mezenchymy, należące do warstwy rozrodczej śródkostnej i okostnej, zaczynają się mocno namnażać. Wędrując wraz z wnikającymi do skrzepu naczyniami zajmują miejsce uprzątniętych przez granulocyty składników upostaciowanych dawnego krwiaka (okres przebudowy ziarniny). Mając zdolność do wielokierunkowego różnicowania się ulegają przekształceniom pod wpływem sił mechanicznych, oddziaływujących na szczelinę złamania, oraz zależnie od stopnia ukrwienia końców odłamów kostnych. W czasie od 5 do 10 tygodni, w warunkach „mechanicznej ciszy” dla odłamów kostnych i przy ich dobrym ukrwieniu, komórki mezenchymy różnicują się w komórki kościotwórcze, otaczające się tworzonymi włóknami kolagenowymi i bezpostaciową substancją międzykomórkową. Tworzy się tkanka kostnawa, zwana także kością tkaną zapełniająca szczelinę złamania (okres tworzenia kostniny pierwotnej czyli zrostu klinicznego).

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *