Badanie ortopedyczne – cz.1

Badanie ortopedyczne ma na celu wykrycie odchyleń od normy w układzie statycznym i dynamicznym narządów ruchu oraz ustalenie ich przyczyny. Wyniki badania odnotowuje się w historii choroby, która powinna zawierać: wywiady, badanie przedmiotowe, badania dodatkowe, różnicowanie, rozpoznanie i uzasadnienie rozpoznania oraz plan leczenia.

Wywiady dostarczają informacji o chorobie podanych przez pacjenta lub jego opiekunów i odpowiedzi na dodatkowe pytania badającego, które powinny uwzględniać: dane personalne (imię, nazwisko, wiek, zawód, miejsce zamieszkania), przyczynę zgłoszenia, początek i chronologiczny przebieg choroby (pojawienie się zniekształcenia, osłabienie funkcji mięśniowej, ograniczenie ruchu), dolegliwości bólowe i ich charakter oraz dotychczasowe leczenie. W dalszej kolejności prowadzi się wywiad ukierunkowany.

 

Separator image Posted in Badanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *