Badanie kończyn górnych – cz.2

W stawie łokciowym zgięcie wynosi 135-155°, a przeprost 0-10°. Do badania ruchów nawracania i odwracania przedramienia należy ramię oprzeć o tułów, a zgięte do kąta prostego przedramię ustawić kciukiem ku górze. Odwracanie (supinatio) – powierzchnia dłoniowa ręki zwrócona ku górze i nawracanie (pronatio) – powierzchnia dłoniowa ręki zwrócona ku dołowi wynoszą po 80-90°.

Zgięcie grzbietowe ręki względem przedramienia jest możliwe w granicach 45-50° i dłoniowe 70-80°, odchylenie łokciowe 30-40°, a promieniowe 25-30°.

Palce ręki oznacza się liczbami rzymskimi. Zgięcie w stawach śródręczno-paliczkowych palców l-V wynosi 70-90°, vy stawie między-paliczkowym kciuka oraz w stawach międzypaliczkowych bliższych palców 90-120°, a w dalszych 90°. Odwodzenie palców II, IV, V względem III wynosi 25-40°, odwodzenie kciuka 70°, a przeciwstawianie 45-60°. W przypadku ograniczenia ruchów palców ll-V zamiast pomiaru kątowego mierzy się odległość opuszek poszczególnych palców od powierzchni dłoni na poziomie bliższego fałdu dłoniowego w centymetrach.

Separator image Posted in Badanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *