Badania na nowotwory – cz.2

Badania angiograficzne ułatwiają ocenę topografii nowotworu, jego wielkości i kształtu w tkankach miękkich.

Scyntygrafia jest nieinwazyjnym badaniem dodatkowym szczególnie przydatnym w rozpoznawaniu i leczeniu, zwłaszcza operacyjnym, nowotworów. Z izotopów osteotropowych stosuje się stront (Sr85), technet (Tc89), gal (Ga67) a ostatnio fluor (F18). Każdy z nich po dożylnym wstrzyknięciu umiejscawia się w układzie kostnym wszędzie tam, gdzie ma miejsce proces wapnienia nowo powstałej tkanki kostnej.

Ponieważ procesy osteolizy i sklerotyzacji zachodzą w każdym chorobowo zmienionym obszarze kości, a nie tylko w obrębie guza nowotworowego, badanie izotopowe nie jest specyficzne, bowiem nie informuje o przyczynie zwiększonej aktywności przebudowy kostnej, a wskazuje jedynie na sam jej proces. Jednakże w przebiegu postępowania diagnostycznego wykazuje większą czułość od przeglądowego badania radiologicznego, precyzyjniej określa rozprzestrzenienie procesu chorobowego i najszybciej wychwytuje ewentualną obecność ognisk przerzutowych.

Badanie ultrasonograficzne może być użyteczne jedynie w przypadku oceny stopnia naciekania przez proces chorobowy sąsiadujących z kością tkanek miękkich, nie może natomiast ustalić rozprzestrzeniania się guza wewnątrz kości. Jego znaczenie diagnostyczne jest zatem ograniczone.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *