Badania na nowotwory – cz.1

Badanie radiologiczne należy interpretować zawsze bardzo ostrożnie i tylko w połączeniu z całością obrazu klinicznego, pamiętając, że nie ma w pełni pewnych patognomonicznie obrazów radiologicznych.

Przeglądowe badania radiologiczne mogą być rozszerzone o tzw. zdjęcia bezpośrednio powiększone, zdjęcia zono- i tomograficzne (technika, odpowiednio, wielo- i jednowarstwowa) oraz angiograficzne. Zdecydowanie wzrasta także znaczenie tomografii komputerowej jako metody umożliwiającej bardziej dokładne rozpoznanie rodzaju zmian nowotworowych. Tomografia pozwala znacznie dokładniej niż przeglądowe zdjęcie rentgenowskie określić wielkość, lokalizację, zjawisko naciekania tkanek miękkich jak również stopień skostnienia zmian nowotworowych.

Najważniejszym badaniem naczyniowym jest arteriografia. Znaczenie tego badania polega na ujawnieniu zmian przebiegu naczyń w pobliżu nowotworu i uwidocznieniu obrazu sieci jego własnych naczyń, co pozwala wyciągnąć znaczące wnioski odnośnie charakteru zmiany nowotworowej.

Niezłośliwe zmiany kostne nie wykazują istotnych zmian w układzie tętniczym. W nowotworach złośliwych obserwuje się natomiast zarówno zmiany morfologiczne, jak i dynamiczne zaburzenia przepływu. Zmiany morfologiczne to: nieregularny przerost sieci włośniczkowej z jej anormalnym przebiegiem, rozrost i duże zróżnicowanie średnicy światła naczyń oraz rozwój rozlewisk (jeziorek). Na zmiany dynamiczne składają się zaburzenia prawidłowego przepływu środka cieniującego w fazie tętniczej, włośniczkowej i żylnej z jednoczesnym przechodzeniem kontrastu do dużych naczyń żylnych już w fazie tętniczej oraz ze znaczną jego dyfuzją do guza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *