Anatomia kości miednicy – cz.2

Kość biodrowa składa się z talerza biodrowego i trzonu, tworzącego część górno-tylną panewki stawu biodrowego. Kość kulszowa /os ischii/ składa się z trzonu, tworzącego część dolną panewki stawu biodrowego, guza kulszowego /tuber ischiadicum/ i gałęzi przedniej łączącej się z kością łonową. Kość łonowa /os pubis/ składa się z trzonu i dwóch gałęzi. Dwa bliźniacze trzony tworzą spojenie łonowe /symphysis pubica/, gałąź górna bierze udział w budowie przedniej części panewki stawu biodrowego, a ramię dolne łączy się z przednim ramieniem kości kulszowej.Kość krzyżowa /os sacrum/, duża wygięta kifotycznie kość kształtu trójkątnego, utworzona z pięciu zespolonych kręgów krzyżowych, łączy się po obu stronach z kością biodrową poprzez stawy krzyżowo-biodrowe /articulationes sacroiliacae/, zespolona silną torebką, więzadłami krzyżowo-biodrowymi przednimi, krzyżowo-biodrowymi tylnymi i międzykostnymi.

Ze względu na silne więzadła i więzozrost włóknisty /syndesmosis fibrosa/, ruchomość w tych stawach jest niewielka, ale wystarczająca do zapewnienia pewnej sprężystości obręczy biodrowej.

Spojenie łonowe jest chrząstkozrostem /synchondrosis/, utworzonym z płytki chrząstki włóknistej tak zwanego krążka międzyłonowego /discus interpubicus/ o grubości około 1,5 cm, zespolonym silnymi więzadłami poprzecznymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *